? Oferta

szybki kontakt

ul.Antoniukowska 60, lok.104-106
15-845 Białystok

Tel.: +48 793 707 041
email: male.misie@onet.pl

OFERTA


MAŁE MISIE to 4 małe grupy, a w każdej z grup są dwie Panie :)

Grupy utworzone są ze względu na wiek dzieci, co zapewnia prawidłowy rozwój oraz bezpieczeństwo!

Na dzieci co dzień czekają miłe, uśmiechnięte i doświadczone Panie opiekunki :)

Niepubliczny Żłobek MAŁE MISIE sprawuje opiekę nad dziećmi w godzinach:  6:30-17:30 od poniedziałku do piątku (w czasie pandemii pracujemy w godzinach 7:00- 16:30 ).
Oferujemy opiekę nad dziećmi przez 12 miesięcy w roku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy remontowo-konserwacyjnej, tygodniowej przerwy świątecznej zimą oraz 2-tygodniowej przerwy wakacyjnej.

Prowadząc zajęcia uwzględniamy równowagę pomiędzy organizowanymi zajęciami edukacyjnymi, swobodną zabawą dzieci oraz pobytem na świeżym powietrzu.

W cenie czesnego dzieci biorą udział w:

 • codziennej gimnastyce ogólnorozwojowej
 • zajęciach edukacyjnych
 • zabawach rytmiczno-muzycznych z piosenkami i wierszykami
 • zabawach na świeżym powietrzu w pogodne dni
 • zajęciach rozwijających motorykę małą i dużą
 • zabawach manipulacyjnych, konstrukcyjnych, plastycznych
 • czytaniu bajek, oglądaniu książeczek
 • nauce higieny, kultury osobistej, stopniowym usamodzielnianiu się np. podczas jedzenia
 • zajęciach relaksacyjnych, masażykach, słuchaniu muzyki dziecięcej i poważnej
 • zajęciach rytmicznych - ZUMBA Kids
 • zajęciach logopedycznych
 • dodatkowych zajęciach z języka angielskiego 2 razy w tygodniu :)

Ponadto zapewnimy dzieciom dodatkowe atrakcje, takie jak:

 • teatrzyki, przedstawienia
 • wizyty ciekawych gości, np. św. Mikołaja
 • urodziny dziecka
 • profesjonalna sesja zdjęciowa

O wydarzeniach okolicznościowych – ich rodzaju, terminie i cenie będziemy powiadamiać odpowiednio wcześniej na naszym funpagu podczas rozmowy z rodzicami oraz umieszczając informację na tablicy ogłoszeń.

W Żłobku obowiązuje podział na grupy ze względu na wiek:
* Maluszki I (dzieci od 1 roku)
* Maluszki II ( dzieci od 1,5 roku do 2 lat)
* Starszaki (dzieci od 2 lat do 2,5 lat )
* Przedszkolaki (dzieci powyżej 2 roku do 3 lat)

- Dzieci zostają przeniesione do poszczególnych grup, kiedy ukończą określony wiek, a w grupie starszej jest wolne miejsce :)

Posiłki podawane są według następującego planu:

 • Śniadanie: godz. 8:30
 • Zupa: około godz. 10:30
 • II Danie: około godz. 13.30
 • Podwieczorek: około godz. 15