? Żywienie dzieci

szybki kontakt

ul.Antoniukowska 60, lok.104-106
15-845 Białystok

Tel.: +48 793 707 041
email: male.misie@onet.pl

ŻYWIENIE DZIECI

Posiłki podawane są według następującego planu:
Śniadanie: godz. 8.30
Zupa: godz. 10.45
II Danie: około godz. 13.30
Podwieczorek: około godz. 15.00

W Niepublicznym Żłobku MAŁE MISIE posiłki dostarczane są przez wyspecjalizowaną firmę cateringową i serwowane w określonych godzinach. Firma, która z nami współpracuje specjalizuje się w żywieniu dzieci w żłobkach i przedszkolach, zapewnienia właściwe i higieniczne warunki przewożenia posiłków oraz ich porcjowania w taki sposób, aby temperatura porcji podawanej dzieciom była odpowiednia. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami zdrowego żywienia dzieci, złożone są z dań o odpowiedniej kaloryczności, zawierających niezbędne składniki pokarmowe i mineralne. Menu bogate jest w warzywa i owoce.

Dzienna stawka żywieniowa dla dziecka to 11 zł: śniadanko, zupka, II danie, podwieczorek, woda do picia.

Pracownicy zatrudnieni przy wydawaniu posiłków posiadają określone przepisami orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Osoby te są przeszkolone z zakresu zasad dobrej praktyki higienicznej.


Aktualne Menu rodzice mają do wglądu na tablicy ogłoszeń w Żłobku.